[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Generalforsamling i Foreningen Fri Software 14/1/2003Bestyrelsen for Foreningen Fri Software indkalder hermed foreningens
medlemmer til ordinær generalforsamling onsdag den 14. januar 2004
kl. 19:00 i Symbion, Fruebjergvej 1, Østerbro, lokale M4.


Dagsorden
---------
Foreløbig dagsorden iflg. vedtægterne §8:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beslutning om mødet er lovligt indkaldt
3. Behandling af bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Opstilling og valg af bestyrelse og eventuelt suppleanter
7. Valg af revisor og eventuelt suppleant.


Ang. forslag (punkt 5)
----------------------
Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 sendes til
sslug@sslug, og skal være bestyrelsen i hænde SENEST
onsdag den 31. december 2003 kl. 18. Såfremt man foretrækker
almindelig papir-post, sendes forslag til:

	Foreningen Fri Software
	v/ Henrik Størner
	Raunstrupvej 13
	2720 Vanløse


Ang. valg af ny bestyrelse (punkt 6)
------------------------------------
Da der er gået næsten to år siden den nuværende bestyrelse tiltrådte,
vil hele den nuværende bestyrelse være på valg. 

Henrik Størner og Jesper Laisen er villige til genvalg

Bestyrelsens tredje medlem, Lars Madsen, valgte i forbindelse med
Microsofts overtagelse af hans arbejdsplads (Navision) at udtræde af
bestyrelsen i april 2002 med øjeblikkelig virkning idet hans plads i
bestyrelsen er uforenelig med Microsoft holdning til Open
Source. Derudover kunne der kastes tvivl over hans habilitet i
forbindelse med behandlingen af foreningens sager. Så for at ikke
sammenblande foreningens og Microsofts interesser har Lars Madsen
altså valgt at udtræde af bestyrelsen.

Såfremt man ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsesvalget, 
bedes man ligeledes meddele dette til bestyrelsen inden den 31. 
december 2003.Endelig dagsorden med de indkomne forslag samt regnskabet for perioden
1/1/2002 til 31/12/2003 udsendes til medlemmerne senest den 7. januar
2004. Regnskabet er i øvrigt altid tilgængeligt på foreningens
hjemmeside, www.frisoftware.dk.

Bestyrelsen beklager at denne generalforsamling, som skulle have været
afholdt i april 2003, først nu bliver indkaldt. Årsagen hertil er
alene at bestyrelses-medlemmerne har været optaget af andre opgaver.På bestyrelsens vegne,

Henrik Størner
sslug@sslug
www.frisoftware.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *