[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Årsmøde i SSLUG på søndagSSLUG afholder årsmøde - dvs. den årlige generalforsamling - i Symbion
(Fruebjergvej 3, København) søndag den 30/11-2003 fra 12.00 til (senest)
18.00.

Årsmødet afholdes i følge foreningens vedtægter:
http://www.sslug.dk/forening/stadgar/.

 * Der skal vælges ny bestyrelse for SSLUG - der stemmes om
  seks bestyrelsesposter samt to suppleantposter.

 * Kandidater der opstiller, genopstiller eller udtræder af
  bestyrelsen kan ses præsenteret på:
  http://www.sslug.dk/moede/medlems/2003-11-30/kandidater

 Kandidater til SSLUG's bestyrelse 2004:
 ---------------------------------------------------
 - Erik Josefsson <sslug@sslug>
 - Frank Damgaard <sslug@sslug>
 - Gitte Wange <sslug@sslug>
 - Henrik Christian Grove <sslug@sslug>
 - Jacob Sparre Andersen <sslug@sslug>
 - Klavs Klavsen <sslug@sslug>
 - Peter Makholm <sslug@sslug>
 - Poul-Erik Andreasen <sslug@sslug>
 - Samps Na <sslug@sslug>
 - Thomas Alexander Frederiksen <sslug@sslug>

 Af hensyn til spam skal du selv fjerne .sslug.dk hvis 
 du ønsker deres rigtige epostadresse.
 

 Følgende personer i bestyrelsen modtager ikke genvalg:
 ------------------------------------------------------
 - Martin Wahlén
 - Kristian Vilmann
 - Henrik Størner
 - Peter Toft

 * Tilsvarende skal der vælges revisorer og valgudvalg på
  mødet.


Dagsorden:
---------------
  1. Årsmötets öppnande.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Val av ordförande för årsmötet.
  4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
  5. Styrelsens årsredovisning.
  6. Ærespingviner
  7. Revisorernas berättelse.
  8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  9. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet.
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
    Der skal vælges 6 bestyrelsesposter samt 2 suppleanter. se 
    kandidatlisten.
 12. Stadgeenligt inkomna motioner.
   Fra Peter Toft:: Nedlæggelse af
     * sslug-prog, sslug-cprog, sslug-scicomp - evt også sslug-perl
     * sslug-konference og sslug-demoday (vi har sslug-moede)
     * sslug-cvs2html pga. manglende aktivitet.
   . Oprettelse af
     * sslug-programmering (til erstatning for programmeringslisterne)
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.
 16. Årsmötets avslutande. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *