[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Föreningsmöte den 4 maj 2003Härmed kallas till föreningsmöte i SSLUG den 4 maj 2003. På mötet skall
väljas ny styrelse till föreningen. Nomineringar skall inkomma till
sslug@sslug senast en vecka före mötet. Mötet kommer att hållas i
lokal M4 på Symbion, Fruebjergvej 3, København Ø. Mötet börjar klockan
13.00 och beräknas ta tre timmar.

Dagordning:

1 Mötet öppnas
2 Val av mötesordförande
3 Val av referent
4 Val av personer att kontrollera protokollet (justeringspersoner) och
rösträknare (2)
5 Konstaterande av mötets beslutsmässighet
6 Upprättande och godkännande av röstlängd
7 Stadgeändringsförslag
8 Val till bestyrelsen
9 Mötet avslutas
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *