[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat af foreningsmødet den 7. april 2003Referat af medlemsmødet den 7.4.2003 i lokale M4 på Symbion.

  1. Val av mötesordföranden (Valg af dirigent)
    Valgt til dirigent: Donald
    Dirigenten konstaterede at mødet er lovligt indkaldt.
    ...
  2. Val av mötessekreterare (Valg af referent).
    Valgt E. Sjørlund.
    Bestemmelse af lovligheden af fuldmagter til dette møde:
    Er en e-mail baseret fuldmagt gyldig?
    30 personer i lokalet stemte med følgende fordeling:
    22 for, 2 mod og 6 stemte ikke for at e-mailbaserede fuldmagter er
    gyldige
    ...
  3. Fastställa röstlängden (Konstatering af antal fremmødte medlemmer
    incl. gyldige fuldmagter).
    Fremmødte personer: 30
    Godkendte fuldmagter: 8
    ...
  4. Val  av  justeringspersoner  och  rösträknare  (2) (Valg af
    justeringspersoner og stemmetællere)
    Kristian Vilmann & Poul Erik Andreasen
    ...
  5. Fastställande av dagordningen.
    Debat om punkt 10. Skal det eksistere, skal punkt 10 og 11 bytte
    plads.
    ...
    6 for 21 mod 11 stemte ikke. Punkterne bliver stående i uændret
    rækkefølge.
    Dagsordenen blev godkendt i den udsendte form.
    ...
  6. Frågan om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet: Se punkt
    1.

  7. Meddelelser.
    Formanden:IT-Academy  har forespurgt formanden, om han ville
    repræsentere sslug ved et seminar.
    PTO:Gjorde opmærksom på problemerne med oprydningen efter møder i
    M4.
    ...
  8. Antagande av stadgeändringsförslag för andra gången vedtaget
    2003-03-09:
     + Ændring af paragraf 7.2:
      Ordet "får" ændres til ordet "skall".
      38 for, 0 mod,0 stemte ikke.
     + Ændring af paragraf 5.7 og de afledte formuleringer i 5.3,
      5.8 og 5.9:
      38 for, 0 mod og 0 stemte ikke.
     + Ændring af paragraf 4.8 om mistillid:
      30 for, 4 mod og 4 stemte ikke.
     + Ændring af paragraf 1.3: Hjemsted i Lund kommune i stedet for
      Skåne-Sjælland
      36 for, 1 mod, 1 stemte ikke.
    Antagande av stadgeändringsförslag om stavning för första gången:
     + Rettelse af stavefejl:
      37 for, 0 mod, 1 stemte ikke
      Denne  ændring  er  en  førstegangsvedtagelse af en ny
      vedtægtsændring.  Rettelserne skal tages op til endelig
      afstemning på næste medlemsmøde.
      ...
  9. Justering av punkten 8. (teknisk punkt).
    Vedtaget.
    ...
  10. Misstroende mot sittande styrelse (Mistillid til den siddende
    bestyrelse)
    E. Sjørlund ønskede ikke at opretholde punktet da alle fire
    bestyrelsesmedlemmer havde meddelt, at de stillede deres mandat
    til valg.
    Flere medlemmer ønskede at opretholde punktet.
    Afstemning om hvem der ønskede at udtrykke mistillid til den
    siddende bestyrelse.
    22 ønskede at udtrykke mistillid, 9 stemte mod og 7 stemte ikke.
    Som en konsekvens af afstemningen blev der stemt om at bede Martin
    om at fortsætte som formand i perioden frem til suppleringsvalget
    valget.
    36 for, 0 mod, 2 stemte ikke.
    På vegne af admingruppen spurgte pto om sslug-bestyrelse skal have
    fjernet alle medlemmer.
    Martin foreslog at de nuværende observatører og Martin forblev som
    de eneste på denne liste.
    Dette blev vedtaget med stort flertal.
    ..
  11. Utlysande av suppleringsval till styrelsen
    Dette punkt udgik som følge af vedtagelsen af punkt 10.
    ...
  12. Övrigt (Evt.).
    ...
  13. Mødet blev afsluttet kl 20:55.


References

  http://www.sslug.dk/moede/medlems/2003-04-07/

-- 
mvh Frank Damgaard - sslug@sslug  
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *