[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Inkallelse till medlemsmöte i SSLUG den 7 april 2003.Mötet kommer att hållas den 7 april på Symbion, Fruebjergvej 3, i
möteslokal M4. Mötet börjar klockan 19.00 och väntas hålla på till klockan
23.00. Mer information om mötet kan hittas på
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2003-04-07/.

Dagordning:

Mötet öppnas
1) Val av mötesordföranden
2) Val av mötessekreterare
3) Fastställa röstlängden
4) Val av justeringspersoner och rösträknare (2)
5) Fastställande av dagordningen
6) Frågan om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
7) Meddelanden
8.1) Antagande av stadgeändringsförslag för andra gången
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2003-03-09/vedtaget.shtml
8.2) Antagande av stadgeändringsförslag om stavning för första gången

I rettelser til punkt 4.5:
s/Fastsällande/Fastställande/, dvs. dagsorden punkt 2,7 og 8 bliver således:
     * 2. Fastställande av dagordning.
     * 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
     * 8. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.

9) Justering av punkten 8
10) Misstroende mot sittande styrelse
11) Utlysande av suppleringsval till styrelsen
12) Övrigt
Mötet avslutas

Martin Wahlen (formand SSLUG)
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *