[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat af foreningsmødet den 9/3-2003Referat af foreningsmødet den 9. marts 2003

Der var 22 personer tilstede (ikke fra starten), alle havde stemmeret. 
Mellem behandlingen af punkt 5.1 og 5.2 blev stemmetællerne præsenteret
for én fuldmagt og efter punkt 5.2 for yderligere tre.

Frem til og med punkt 5.1 var der derfor 22 stemmer til stede, til punkt
5.2 var der 23 stemmer og herefter 26.

1. Ordförande förklarar mötet öppnat

Martin Wahlén bød velkommen.

2. Val av mötesordförande

Martin Wahlén foreslog sig selv som dirigent, og desuden blev Erling
Sjørlund foreslået som dirigent. Der blev foretaget en afstemning:
Martin Wahlén: 11
Erling Sjørlund: 2
(Mange blanke)

Martin accepterede valget.

2a. Mötets beslutsmässighet

Martin konstaterede at mødet var indkaldt i overensstemmelse med
vedtægterne, og følgelig beslutningsdygtigt.

3. Val av mötessekreterare

Henrik Christian Grove blev valgt til referent.

4. Val av justeringspersoner och rösträknare (2)

Frank Damgaard og Hans Schou blev valgt.

4a. Dagordningen

Dagsordenen fik tilføjet et nyt punkt 7, eventuelt.

5. Stadgerevideringsförslag inkomna till bestyrelsen?

Se alle de stillede forslag på
  http://www.sslug.dk/moede/medlems/2003-03-09/
og de vedtagne på
  http://www.sslug.dk/moede/medlems/2003-03-09/vedtaget.shtml

5.1 
Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for og ingen imod.

5.2 
Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for og 1 imod.

5.3 
Efter en lang diskussion blev de indkomne forslag til en ny paragraf 4.8
ændret til et enkelt forslag. Herudover blev paragraf 4.9 fra Frank
Damgaards forslag opretholdt. Da det ændrede forslag til paragraf 4.8 er
mere vidtgående end Franks paragraf 4.9, blev det sat til afstemnings
først. Der var 22 stemmer for og 2 imod.

Da forslaget således blev vedtaget bortfaldt det mindre vidtgående
forslag til en paragraf 4.9.

5.4
Martin Wahlén trak sit foreslag.

Keld Jørn Simonsens forslag blev vedtaget med 25 stemmer for og 1
blank. 

6. Beslut om utlysande av fyllnadsval

Det var foreslået at udskrive et suppleringsvalg til bestyrelsen til
afholdelse på medlemsmødet efter det næste.

Det blev fremført at det var sandsynligt at der efter/på næste møde
ville blive stillet mistillid til (dele af) bestyrelsen, hvilket vil
medføre et nyvalg, og overflødiggøre et suppleringsvalg.

Der blev ikke besluttet noget.

7. Evt.

Martin ønskede at se mere aktivitet i SSLUG. 

8. Mötet förklaras avslutat

Martin erklærede mødet for afsluttet.

For dette referat

Henrik Christian Grove <sslug@sslug> 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *