[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ANNOUNCE] SSLUG föreningsmöte 11/1 med suppleringsvalg til bestyrelsenPeter Toft wrote:

> 2) I forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen (for 2003)
>  har en del af bestyrelsen, Gitte Wange, Jacob Sparre
>  Andersen og Peter Makholm, konstateret at den ikke
>  kan etablere et fungerende samarbejde med et enkelt
>  af bestyrelsens andre medlemmer, Anne Østergaard.
> 
>  Eftersom dette leder til en uholdbar situation
>  foreslår begærerne af dette föreningsmöte at
>  föreningsmötet avsätter styrelsen.

Det er med stor undren at jeg læser dette. Anne har gennem længere tid som 
bestyrelsesmedlem været en ihærdig, professionel og effektiv forkæmper for 
open source. Typisk for hende er hendes langsigtede, prioritering af egne 
ressourcer kombineret med næse for hvor afgørende ting sker. Anne er derfor 
en meget værdifuld person for SSLUG som det er afgørende at beholde i 
bestyrelsen. 

Resten af bestyrelsen må seriøst finde ud af at integrere hende i arbejdet 
således som det hidtil er gjort. Det er svært at forstå at man allerede ved 
konstitueringen mener at man ikke kan samarbejde med hende. Det tyder ikke 
på god vilje, men ligner til forveksling UDRENSNING AF ANDERLEDES TÆNKENDE 
personer.

Metoden er også dybt suspekt: At indkalde til en ny generalforsamling (eller 
hvad det nu kommer til at hedde efter vedtægterne) fordi der er problemer 
ved konstitutionen af bestyrelsen. Problemer som ikke en gang fremgår af 
bestyrelsesreferatet som andet en banale og helt normale uenigheder. 

Den slags skridt tager man normalt kun hvis et bestyrelsesmedlem har handlet 
bevisligt illoyalt over for bestyrelsens/generalforsamlingens beslutninger 
eller taget af kassen eller lignende graverende forhold. Men det er der jo 
ikke tale om. 

DET ER MEGET VANSKELIGT AT FORSTÅ HVAD PROBLEMET ER. Hvis Anne altid er i 
mindretal, kan I jo bare bede om at gå til afstemning og så stemme hende 
ned. Altså er der enten en ufattelig UPROFESSIONEL MØDELEDELSE, eller også 
har Anne faktisk et flertal bag sig i en del tilfælde - og så må problemet 
være at der er nogen som vil have hende udrenset, i håb om at dette flertal 
forsvinder. Så selve forslaget tyder faktisk på at Anne netop bør fortsætte 
i bestyrelsen.

Så jeg vil opfordre de fire mødeindkaldere til at trække deres indkaldelse 
tilbage. Hvis ikke de vil det, vil jeg opfordre til at det besluttes at 
bestyrelsen fortsætte sin periode ud og straks ophører med at belemre 
medlemmerne med at skulle løse deres små uoverensstemmelser. 


Venlig Hilsen 

Flemming Bjerke 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *