[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat af SSLUG bestyrelsesmøde den 8. decemberSSLUG's bestyrelse holdt 8. december bestyrelsesmøde hos Gitte Wange.

Deltagere i mødet:
Anne Østergaard (nuværende og genvalgt bestyrelsesmedlem)
Peter Toft (nuværende formand)
Hanne Munkholm (nuværende bestyrelsesmedlem)
Gitte Wange (nuværende og genvalgt bestyrelsesmedlem)
Patrik Bengtsson (nuværende bestyrelsesmedlem)
Peter Makholm (nuværende suppleant, kommende bestyrelsesmedlem)
Erik Josefsson (nuværende og genvalgt bestyrelsesmedlem *) se senere
Niels Elgaard Larsen (suppleant for 2003, har observatørstatus 
i den gamle bestyrelse siden valget)

Mødet blev indkaldt for at diskutere de kommunikationsproblemer der har
været i bestyrelsen, og i den forbindelse SSLUG's fremtid.

Først blev et par andre punkter dog diskuteret.

1. SSLUG stötter
2. Öresundsnetverk
3. Ny bestyrelse for 2003
4. SSLUG's fremtid og kommunikation i bestyrelsen
5. Övrige frågor
 
1. SSLUG stötter
  Bestyrelsen føler at det er væsentligt at vi
  på vores hjemmeside beskriver hvilke initiativer vi
  støtter aktivt - dette har betydet at vi har skrevet
  http://www.sslug.dk/bestyrelsen/vi_stoetter/
  Den afgående bestyrelse är av den opfattelse at
  frisoftware.dk, softwarepatenter.dk og IDFR er glimrende
  initiativer som både fremmer brugen av Linux og driver
  viktige it-politiske sakfrågor.

2. Öresundsnetverk
  SSLUG er blevet spurgt om vi ønsker et sponsorat
  fra "Øresund Network AB" (http://www.oresundnetwork.com/) mod at vi
  har logoet for Øresunds Network på vores forside - det har vi i stil med
  tidligere lignende forslag afslået, men Niels undersøger herefter om der
  er ide i at SSLUG har en kobling til Øresund Network.


3. Ny bestyrelse for 2003
  Status for den kommende bestyrelse på mødetidspunktet:

  De genvalgte og kommende bestyrelsesmedlemmer blev adspurgt på mødet
  om der kan konstitueres en ny bestyrelse. Diskussionen herom har til en
  vis grad foregået på bestyrelsesliste til trods for at den reelt kun
  vedkommer de nye bestyrelsesmedlemmer, og det tydede ikke på at de kunne
  nå til enighed om fordelingen af tillidsposter. Dele af den nye
  bestyrelse ønskede dog at diskutere det alene, og det blev aftalt at
  oprette et mail alias til formålet.

  Erik Josefsson meddelte at han trækker sig fra den nye
  bestyrelse, når den tiltræder til 1. januar.

  Erik har personlig fortolket genvalget av ham sammen med
  årsmødets udtalelse (§12.3):
  http://www.sslug.dk/emailarkiv/announce/2002_11/msg00004.html
  som en opgave og en fortroende at udöge det politiske arbejde.
  Dette sker samtidigt som flere viktige muligheder til dialog
  obner sig i det danske samfund. Erik föler at han sagner
  språglig og teknisk kompetence för at lave et tillräckligt
  godt arbejde i de kommende danske sammenhang.

  Der var på mødet generel stemning for at Martin Wahlén træder
  ind som suppleant, men den nye bestyrelse må i flg.
  vedtægterne selv finde ud af suppleantrækkefølgen, og heller
  ikke dette viste der senere sig at være enighed om.

  Der var dog ved bestyrelsesmødet endnu fortrøstning hos de
  fremmødte medlemmer af den kommende bestyrelse, om at de kunne
  få det til at fungere i det nye år.

4. SSLUG's fremtid og kommunikation i bestyrelsen

  SSLUG's fremtid

  Det blev diskuteret lidt hvordan man skulle lave it-politisk
  arbejde i praksis, og om det var godt eller dårligt at
  initiativer som digital forbruger og softwarepatenter.dk var
  splittet ud fra SSLUG. Mange mente at det var en god idé set i
  bakspejlet, selvom det skete på en lidt negativ måde.

  Anne Østergaard fremførte at "forbud" mod lukkede lister lægger et
  enormt pres på bestyrelseslisten. Og man kan ikke diskutere strategi mv.
  på åbne lister.

  Det blev diskuteret at lave projektgrupper der kunne lave
  it-politik, men det endelige ansvar må ligge hos bestyrelsen.
  Bestyrelsen er lidt af en stopklods da den ikke altid hurtigt nok
  kan sætte sig ind i de nye emner. Projektgrupperne må så
  præsentere tingene på en gennearbejdet måde for bestyrelsen.
 
  Kommunikation i bestyrelsen

  Hanne Munkholm insisterede på at diskutere de kommunikationsproblemer
  der har været i bestyrelsen. Specielt har bestyrelsen ikke været helt
  enige om samarbejdsform, om at svare på sin bestyrelsesmail, om at
  informere bestyrelsen (og resten af foreningen) om hvad man laver osv.
  Det fungerede anderledes "i gamle dage" hvor vi var venner og var
  rimeligt enige om hvordan det fungerede, stolede på hinanden og kunne
  kritisere hinanden hvis det var nødvendigt. Nu er det blevet helt
  anderledes. Vores gamle "regler" for samarbejdet har derfor ikke været
  tilstrækkelige og det må gøres mere klart hvad vi forventer af hinanden.

  En diskussion Niels Elgaard Larsen gjorde sit bedste for at
  stoppe, da han ikke mente den var relevant for den kommende
  bestyrelse og da han ikke ønskede at diskutere personer.

  Niels havde desuden med baggrund i bestyrelsesarbejde
  andetsteds en noget anden holdning til hvad man kan forlange
  af et bestyrelsesmedlem, end hvad vi traditionelt har kørt
  efter i SSLUG, og mente f.eks. ikke at man burde bruge
  bestyrelsesmøderne til at afkræve præcise svar på formelle
  spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmer. Niels mente ikke, at de
  eksempler på kommunikationsproblemer, han var blevet
  præsenteret for, retfærdiggjorde snak om tillidsbrud og
  uærlighed.

  Grunden til kommunikationsproblemerne blev diskuteret. Peter
  Toft mente at arbejdsopgaverne var blevet sværere.
  Forretningsorden er første skridt mod en måde at håndtere
  dette på.

  Anne mente ikke der var tale om kommunikationsproblemer men at
  problemet er at vi ikke har en IT strategi. Hun foreslår
  desuden at der skal mere fokus på nybegynderne og at der skal
  laves en handlingsplan som skal meldes ud til medlemmerne.

  Erik havde allerede før mødet bedt Anne lave en sådan it-politisk
  handlingsplan for år 2003, men det var ikke helt klart hvem hun mente
  der skulle lave den. Erik mente også at kommunikationsproblemer vokser
  når opgaverne overstiger kompetencen.

  Gitte Wange mener at problemerne stikker dybere end som så, og at vi
  tydeligvis ikke er enige om hvor problemet ligger. Foreningen er ved at
  splitte i to. Nogle vil have en kaffeklub, andre vil have et politisk
  parti.

  Niels mener ikke dette er et problem men en fordel. Alle
  foreninger der bliver større oplever det. Man kan da godt lave
  begge dele.

  Gitte: De som melder sig ind i SSLUG fordi det er en teknisk
  forening opdager at den er noget helt andet når de først er
  kommet ind.

  Peter Toft mener at hvis bestyrelsen kommer til at lægge sin
  hovedvægt på det it-politiske går det galt.

  Det mener Anne heller ikke vi skal gøre, men når dem der laver
  it-politik har tillid til det teknikerne laver på den tekniske
  front, kunne teknikerne passende have den samme tillid til det
  de it-politisk aktive laver på deres front.

  Både Peter Makholm og Hanne mener det er nødvendigt at bestyrelsen
  holder mere kontrol med it-politikken end f.eks. et nyt
  initiativ omkring møderækker, da it-politik per definition er
  udadrettet.

  Peter Makholm ønsker klarhed over om medlemmerne af den kommende
  bestyrelse kan tillade sig at kritisere hinanden eller om
  dette vil medføre samme problemer som det har gjort i år.

  Løfter om forbedringer på de kritiserede områder omkring især
  at svare på direkte spørgsmål i sin bestyrelsesmail medførte
  at de tilstedeværende af de genvalgte bestyrelsesmedlemmer,
  der kender problemerne fra i år og også skal sidde i
  bestyrelsen næste år, konkluderede at de håber at
  bestyrelsesarbejdet næste år kan gå.

5. Övrige frågor.
  - Erik ser meget gerne at SSLUG får en ordbog på SSLUG's
  hjemmeside til at oversætte mellem dansk og svensk. Et projekt
  alle kan hjælpe med (ligesom speling.dk). Erik undersøger pt.
  mulighederne for dette ud fra følgende eksisterende projekter;
  * http://www.sweden-index.dk/ordbog.asp?sprog=1
  * http://www.odin.dk/ordbog/
  * http://www-lexikon.nada.kth.se/skolverket/sve-eng.shtml

  - Lokalesituationen for NBI-møderne mangler afklaring pga.
  Jacob Sparre Andersen flytter til Sardinien efter nytår, men Jacob
  forventer ikke at det vil hindre hans aktive deltagelse i den kommende
  bestyrelses arbejde. Peter Makholm har taget opgaven at prøve at løse
  problemet med møderne på NBI i 2003.

Opfølgning:
===========
Opfølgning kan ske på <sslug@sslug>

-- 
Hanne Munkholm   -o)
          /\    http://geekgirl.dk
- Linux user    _\_v    sslug@sslug 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *