[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Årsmøde i SSLUG på søndagSSLUG afholder årsmøde (generalforsamling) i
Rockefeller-komplekset, Juliane Maries Vej 30 i København
søndag den 3. november 2002 fra 11.00 til (senest) 17.00.

(Bemærk at starttidspunktet er ikke kl. 10 som det har været
fremme).

Årsmødet afholdes i følge foreningens vedtægter
http://www.sslug.dk/forening/stadgar/.

 * Der skal vælges ny bestyrelse for SSLUG - der stemmes om
  seks bestyrelsesposter samt to suppleantposter.

 * Kandidater der opstiller, genopstiller eller udtræder af
  bestyrelsen kan ses præsenteret på:
  http://www.sslug.dk/moede/medlems/2002-11-03/kandidater

 Kandidater til SSLUG's bestyrelse 2003:
 --------------------------------------
 - Anne Østergaard <sslug@sslug>
 - Erik Josefsson <sslug@sslug>
 - Gitte Wange <sslug@sslug>
 - Henrik Christian Grove <sslug@sslug>
 - Jacob Sparre Andersen <sslug@sslug>
 - Klavs Klavsen <sslug@sslug>
 - Martin Wahlén <sslug@sslug>
 - Niels Elgaard Larsen <sslug@sslug>
 - Per R Laursen <sslug@sslug>
 - Peter Makholm <sslug@sslug>
 - Poul-Erik Andreasen <sslug@sslug>
 - Poul-Erik Hansen <sslug@sslug>
 - Troels Liebe Bentsen <sslug@sslug>

 Af hensyn til spam skal du selv fjerne .sslug.dk hvis 
 du ønsker deres rigtige epostadresse.
 

 Følgende personer i bestyrelsen modtager ikke genvalg:
 ------------------------------------------------------
 - Hanne Munkholm
 - Patrik Bengtsson
 - Peter Toft

 * Tilsvarende skal der vælges revisorer og valgudvalg på
  mødet.

----------------------------------
Forslag til dagsorden for årsmødet
----------------------------------

11.00 Velkomst, godkendelse af dagsorden og valg af
   ordstyrer samt stemmeoptællere.

11.05 En gennemgang af året som gik ved afgående
   bestyrelsesformand Peter Toft.

11.40 Præsentation af nye æresmedlemmer/ærespingviner.

11.45 Gennemgang af SSLUG's regnskab ved Erik Josefsson

11.55 Evaluering af regnskab og årsberetning.
   fra revisorer og årsmødedeltagere

12.15 Vedtægtsændringer. Disse vil fremgå af  
   http://www.sslug.dk/moede/medlems/2002-11-03/vedtaegtsforslag

12.45 - 13.15 Frokostpause

13.15 Forventninger og forpligtigelse i bestyrelsen
---------------------------------------------------
   Peter Makholm har foreslået bestyrelsen et sæt
   spilleregler for hvordan man agerer i forhold
   til bestyrelsen for at sikre en effektiv behandling
   af forespørgsler. Dette forslag har Peter Toft sidenhen
   arbejdet lidt videre med så det også dækker arbejds-
   metoder og regler indenfor bestyrelsen.
   Oplæget vil blive præsenteres på årsmødet.
  

13.45 SSLUG og IT-politik
-------------------------
   Igennem året har sslug-itpolitik eksploderet i
   diskussioner, og emner såsom patentering af
   software, ophavsret, DMCA, Infosoc, mv. har været
   diskuteret så intensivt at reelt kun få medlemmer
   kan følge med.
   Hvilken overordnet kurs ønsker SSLUG at følge
   i fremtiden og hvordan sikres at bestyrelsen med
   rimelighed kan repræsentere medlemmernes ønsker
   indenfor IT-politik?

15.00 Præsentation af kandidaterne til bestyrelsen
   ca. 2 min per person giver ca. 30 min

15.30 Valg af bestyrelse, revisorer og valgudvalg

15.40 Eventuelt, herunder almen diskussion om næste års mål
   (indtil 17.00)

Herefter kan valggruppen offentliggøre hvem som er valgt


Programmet vil løbende blive opdateret på 
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2002-11-03/


--------------------
Håndtering af valget
--------------------
Valget vil blive håndteret af vores valggruppe
<sslug@sslug> som i år består af:
* Frank Damgaard
* Dan Te Westerlund
* Kenneth Geisshirt
* Keld Simonsen
* Nick Sandru 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *