[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat af SSLUG bestyrelsesmøde 1999-11-14Referat af SSLUG bestyrelsesmøde 1999-11-14 på Hollandia, Malmö.

Tilstede: pto, keld, claus, kalle, hanne
Afbud: mva
Suppleanter; Ole og Frank meldte også afbud

Referent: keld


1. Nyheder
----------------------------------------------------
* Kalle stiller ikke op til bestyrelsen på årsmødet.
* Bestyrelsen har henvendt sig til samtlige danske 
 IT-ordførere og relevante ministre angående 
 softwarepatenter.
* Vi er nu ca 4500 medlemmer.

Dagsorden iøvrigt:

æresmedlemsskab
valgprocedurer
afstemningsprocedurer
praktiske ting omkring årsmødet
lokaler til årsmødet
regnskab

2. Æresmedlemsskab
----------------------------------------------------
pto foreslår, at årets ærespingvin udnævnes af bestyrelsen.
Næste år er der måske en anderledes udnævnelsesprocedure.
Vedtaget for 1999: Frank Damgaard.
Ingen æresmedlemsskaber blev vedtaget.

3. patent emailliste
----------------------------------------------------
Skal vi have en patent emailliste? Eller er det bedre at tage
diskussioner på pr-listen? Og måske skal vi også tage
dansk kryptering op? Måske listenavn "holdning" eller "opinion"
eller "fremtid"? "politik" ikke godt. Tages op pr email.

4. afstemningsregler
----------------------------------------------------
Skal vi have forholdstalsvalg? Ja. Vi gennemfører bestyrelses- og
suppleantvalg i én omgang, med 8 stemmer på stemmesedlen.
Man skal være medlem for at stemme. Man kan indmelde sig
på generalforsamlingen. Vi laver check på medlemsdatabase
ved at have 3 PC-er og 6 folk når stemmesedler udleveres,
de checker så emailadressen fra vores medlemsdatabase.
Frivillige: Vi opfordrer Claus. kristian, tange. Pto giver dem
medlemsdatabasen som en fil et par dage i forvejen.
Vi tager nogle ekstra kuglepenne med.
Danskere skal huske at bestille plads på båden.


----------------------------------------------------
Dagsorden for generaforsamling 28. nov
----------------------------------------------------
  Bestyrelsens forslag i parenteser.
  10:30 1. Valg af dirigent (forslag; Kenneth Geisshirt)
  10:32 2. valg af referent (forslag; Keld Simonsen)
  10:34 3. valg af valgkomité (dirigent)
  10:36 4. Formandens bereting (pto)
  11:15 5. Diskussion og godkendelse af beretning (dirigent)
  11:20 6. Kasserers fremlæggelse af regnskab (claus)
  11:25 7. Behandling af revisionsberetning (godkendelse af regnskab)
       (Lars M. Jørgensen og Niels Holger Pedersen)
  11:30 8. Vedtagelse om ansvarsfrihed for bestyrelsen (dirigent)
  11:37 9. Valg af bestyrelse og suppleanter (dirigent)

  12:15    Frokost og Tux-udstilling. Medbring din egen Tux.
         Tillykke til Linus, Grattis på födelsedagen! (kalle)

  13:30 10. valg af revisorer (dirigent)
  13:40 11. valg af valgforberedelsesgruppe (dirigent)
  13:45 12. vedtagelse af budget og medlemsafgift (kasserer Claus)
       Bestyrelsens forslag: Halvering af det svenske kontingent
       ellers uforandret kontingent, 0 kr (DKK eller SEK).
  13:55 13. SSLUGs aktiviteter i år 2000, åben diskussion. (dirigent)
       Konference Nordu2000 (mva)
       Konference SSLUG/DKUUG
       softwarepatenter (hanne, hans)
         Pause
  14:45 14. Linux modeshow. Fremvis din egen kreation (claus og hanne)
       størst bifald vinder
  15:05 15. Lodtrækning
  15:25 Slut

----------------------------------------------------

claus laver 3*200 afstemningssedler
pto køber 300 lodtrækningslapper

Regnskab der dækker året 1998 revideres, og regnskab for 1999 indtil 
dato for årsmøde fremlægges også.

Lokale: IDG sponsorerer med 2000 SEK og Linux konsult bidrager også
med 2000 SEK. (Lokaler koster 4000 SEK)

----------------------------------------------------


Mødet hævet 16:00

refereret af Keld 1999-11-14.Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://www.sslug.dk/~pto

... when men were men and wrote their own device driver ...
          --- Linus Benedict Torvalds
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *