[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

referat af bestyrelsesmøde i SSLUG 1999-03-28Referat af bestyrelsesmøde i SSLUG 1999-03-28 i Malmö
Refereret af Keld Simonsen (med hjælp fra andre). Version 0.5
 
Tilstede: Claus Sørensen, Hanne Munkholm, Kalle Andersson, Keld
Simonsen, Peter Toft, Martin Wahlén, Kristian Vilmann (observatør),
Hans Schou (gæst).
 
1. Presse, observatør
Claus trækker sig som dansk presschef, grundet sit formandsskab for
KLID. Hans bliver presseassistent, og observatør i bestyrelsen. Martin
er fortsat pressechef.

I stedet for den nuværende presse-liste, hvor pressemeddelelser sendes
til både danske og svenske modtagere, laver vi en dansk og en svensk
presseliste, presse-dk og presse-se, hvor pressemeddelelser der er
relevante for det land sendes ud på det lokale sprog. Oversættelse af
pressemeddelelser, der skal ud på begge lister, må finde sted efter
behov.

Email-adresserne til hvem der er modtagere på presselisterne bliver
tilgængelige, med diskret link. 

Antal tilmeldte på alle sslugs email-lister bliver tilgængelige.
 
2. Æresmedlemmer
Eric Raymond er udnævt til æresmedlem af SSLUG af bestyrelsen for et
flot arbejde til glæde for Linux verdenen. Udnævnelsen skete på
medlemsmødet i Malmø den 23. januar 99.


3. Kontaktpersoner til DKUUG
Det føres til protokol at bestyrelsen siden sidste møde har vedtaget
at Hanne, Peter og Claus er kontaktpersoner til DKUUG, og har meddelt
DKUUG dette. (Se iøvrigt følge-information under punkt 4).

4. KLID

KLID (Kommercielle Linux Interesser i Danmark
http://www.plomus.dk/klid) er blevet oprettet 9. marts. KLID er
interessegruppe i DKUUG, man skal være medlem af DKUUG for at være
medlem i KLID. Claus er formand, Keld sekretær.  Claus kan derfor ikke
længere være repræsentant over for DKUUG. Claus og Keld er inhabile i
afstemninger omkring DKUUG og KLID, men må være med i diskussioner
derom. DKUUG underrettes om at Claus ikke mere kan repræsentere SSLUG
over for dem. Fremover vil det være Hanne og Peter, som repræsenterer
SSLUG overfor DKUUG.

5. Samarbejde med KLID
Når SSLUG bliver spurgt om nogen kan komme og holde et foredrag om
Linux i dagtimerne, f.eks. hos en virksomhed, kan dette ofte være et
problem, da folk er på arbejde om dagen. Et andet spørgsmål er om
SSLUG folk har lyst til at holde foredrag gratis for virksomheder.
KLID kan måske tage denne opgave.
Vi er iøvrigt afventende omkring samarbejde med KLID.

6. Henvendelser om foredrag
Foredrag om aftenen hos foreninger er der en positiv holdning til.
Foredrag i dagtimerne - se punkt. 5. I øvrigt er det op til det
enkelte SSLUG medlem om han/hun vil holde foredrag, og under hvilke
omstændigheder - det er enkeltpersonen og ikke SSLUG der holder
foredrag.
Vi tager det hen ad vejen, når henvendelserne kommer. Er det udenfor
SSLUGs lokal-område kan vi evt henvise til andre LUGger.

7. ON99 og SSLUG-folder
SSLUG-folder skal være klar til 25. april 99. (IT-expo).
Skal oversættes til svensk og engelsk. 2000 danske, 4000 svenske, 200
engelske.
Hanne søger sponsorat til danske og engelske. Martin søger sponsorat
til svenske.

8. ON99 status
En kort status for ON99 blev givet. Der er i øvrigt styregruppemøde
tirsdag d. 30.03.99.


9. "I er så søde"
Vi skal passe på med hvem der bruger SSLUGs navn og logoer.
Man må ikke bruge SSLUGs navn og logoer uden SSLUGs bestyrelses
godkendelse. Medlemmer må bruge det til eget personlig,
ikke-kommerciel brug. Man må gerne linke til vores web-sider.
Specifikke sager:
Visitkort: OK.
T-shirts (Niels Svennekjær): OK
Oracle event: De kan komme både på kalenderen og den kommercielle
side.

10. Listerevision.
 
På bestyrelsesmødet blev det vedtaget at lave tre nye email-lister. Navne
på listerne er bestemt efter mødet af bestyrelsen.

<sslug@sslug> : 
Alt med modem opkobling, problemer med internetudbydere, diald, (m)getty
osv..

<sslug@sslug> : 
GrafikListen skal dække over alle spørgsmål om windowmanagers, såsom
GNOME/KDE/GUI spørgsmål, over "hvordan  sætter jeg X op" spørgsmål,
til "jeg har grafikkort xxx" og kan ikke få det til at virke mv.

<sslug@sslug> :
En liste tilegnet begyndere, som har brug for hjælp til at komme i
gang med Linux. Listen bør primært anvendes til spørgsmål om
installation, hvordan man kommer i gang med Linux, mv. Det er meningen
at denne liste holdes på et behersket teknisk niveau, så alle kan være
med. På denne liste er alle "dumme" spørgsmål tilladt, og er du endnu
ikke Linux ekspert kan du måske alligevel komme ud af busken og hjælpe
andre ved at svare på denne liste. 


Teknik-listen beholdes. Det er bestyrelsens håb at de mails der passer
ind på de 3 nye lister ikke kommer på tekniklisten mere, og der derfor
kommer lidt færre mails på den.

Java listen <sslug@sslug> ryger ud pga. manglende
aktivitet. Der er tilsyneladende ikke behov for en Java-liste.
 

11. Præinstallation
Punktet går ud på hvorvidt SSLUG skal hjælpe computerforhandlere, der
gerne vil sælge Linux præinstalleret.
Vi laver en web-side med anbefalinger omkring hvordan man kan
præinstallere Linux, Keld, Kristian, Hans. Også hvorledes
modemopkobling kan automatiseres. Diskuteres på linuxcd og koordineres
med andre LUGs.
 
12. IT-expo
Martin får lov til at lave en svensk postgirokonto til IT-expo. Martin
fik en særskilt skriftlig bemyndigelse til dette. Kontoen oprettes
kun med henblik på IT/Expo. Martin har personligt det fulde
økonomiske ansvar.
 
13. SSLUG politik
Vi støtter åbne dokumentformater. Støtte til dansk/svensk kultur
udsættes.
 
14. støtte til den svenske del af SSLUG
Vi skal gerne have domænet sslug.se - Martin undersøger.
Yderligere to domæner bliver desuden undersøgt.

15. BSD Users Sweden
Kalle er med i en ny svensk BSD gruppe, BSD Users Sweden - BUS.
Vi vil gerne samarbejde med BSD grupper.

Mødet hævet 15:40


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:31 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *