[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

SSLUG statusDenne mail indeholder følgende emner:
* Lidt om Wassenaar
* Linux counter
* ON99 konference
* SSLUG runder 2500 - hov vent - nu er det 3000 medlemmer
* Installfest og Linux i DR Tvavisen
* Vedtægter (Martin Wahlen)
* Referat af medlemsmøde i SSLUG 1999-01-23 på Kajplats 305, Malmö.
 (Keld Simonsen)

----------------------------
Lidt om Wassenaar

Ligesom en hel del andre IT foreninger mener SSLUGs bestyrelse at den
Danske regerings tiltræden til Wassenaar aftalen er en fejl og vi synes
det er trist at dette skete uden offentlig debat. Bestyrelsen kan kun
opfordre Jer alle til at underskrive protesten på

        http://www.wassenaar.dk/ 

Baggrund:
Den danske regering underskrev den 3. december 1998 sammen med 33 andre
lande den såkaldte Wassenaar aftale. I følge Wassenaar aftalen skal der
fremover gives tilladelse til eksport af software, der sikrer stærk
kryptering bl.a. ved afsendelse af e-mail og ved kommunikation i
forbindelse med Internet handel.

----------------------------
Linux counter

Har du registret dig selv som Linux bruger ?
Ellers bør du lige bruge de 2 minutter det tager at 
tilkendegive at du bruger Linux.

        http://counter.li.org/enter-person.html

----------------------------
ON99 konference

Konferencen ON99 - Open Networks 99 - har været i støbeskeen et stykke
tid. DKUUG og SSLUG holder 30/4, 1/5 og 2/5 konference i Symbion
København. Vi har lagt planer for en stor del af det tekniske program, så
det er nu - hvis du vil være med som taler. Er dit firma ved at lave en
satsning med Linux, FreeBSD eller tilsvarende, så er det ved at være
sidste udkald for at få en stand ved konference.

Vi har ikke besluttet, hvornår man kan købe billetter endnu, men der
bliver helt sikkert rift om dem. Følg udviklingen på hjemmesiden:

           http://www.on99.dk

Vi har brug for mange af Jer til at hjælpe med konferencen - dels med
taler, og også med mange andre ting. Tilmeld dig on99-listen via 
http://www.sslug.dk/tilmeld.html hvis du vil følge udviklingen på nærmere
hold (det er ikke konferencetilmelding at være på den liste).

----------------------------
SSLUG runder 2500 - hov vent - nu er det 3000 medlemmer

Den 18. februar rundede SSLUG de 2500 medlemmer, og allerede
den 13. marts nåede vi så medlem nummer 3000. Lige nu stiger vi ca. med
30 medlemmer per dag......
Det er nok ret sandsynligt at vi pt. er verdens største Linux bruger
gruppe. Venner - det bliver stort det her!!

----------------------------
Installfest og Linux i DR Tvavisen

SSLUG holdt hos DKUUG i Symbion Linux installfest 9/3. Det var en hammer
stor succes på grund af mange folks store arbejde. Vi havde fået
sponsoreret totalt 400 CDROM'er fra Dansk Data Elektronik, Alt om Data og
SuSE i Tyskland. På nær 4 som nu også er lovet væk, så blev alt udleveret. 
Der var omkring 250 personer, som blev om aftenen, og lidt over 50
maskiner fik installeret Linux. Det kunne kun være gået så godt som det
gjorde på grund af de mange som hjalp med det praktiske
installationshjælp - FLOT !!!

Som en udløber af installfesten, så kom Danmarks Radio og lavede et
indslag til TV Avisen 21:00 9/3, som både have indslag fra Niels Bohr
instituttet og fra installfesten. Og ikke nok med det - 13/3 18:30 have
DR1 TV Avisen igen fokus på Linux som seriøs konkurrent til Microsoft.
Efter et meget sobert interview med Brian Eberhardt fra SuperUsers blev
der vist billeder fra Internet99, hvor Claus Sørensen fortalte og
fremviste Linux (Og det var i øvrigt en af de stande på messen, hvor der
var mest travlt).

----------------------------
Vedtægter (Martin Wahlen)

Vi har nu på de to sidste møder behandlet en del vedtægtsændringer
(ændringer til vore stadgar) - og nu er de endeligt vedtaget. Alle
vedtagne ændringer fremgår af Kelds referat lige nedenfor. Martin Wahlen
har samlet nye vedtægter, og de ligger på

         http://www.sslug.dk/stadgar

De gamle vedtægter kan findes på http://www.sslug.dk/stadgar1

----------------------------
Referat af medlemsmøde i SSLUG 1999-01-23 på Kajplats 305, Malmö.
(Keld Simonsen)

Næstformand Kalle Andersen indledte med kort at omtale dagens
program, med en ændring at Peter Toft omtaler konferencen Open
Networks 99, istedet for Henrik Størner om Linux kerne 2.2.
Kalle omtalte også de store begivenheder i SSLUG i 1998.

Bestyrelsen for SSLUG for 1999 blev præsenteret.

Vedtægtsændringer.
Martin Wahlén og Keld Simonsen fremlagde forslag til vedtægtsændinger,
som midlertidigt vedtaget på årsmødet 1998-11-28. Den nye ordlyd
(på svensk) og afstemninger om disse var som følger:

1.4 Ekonomi 
SSLUG:s eget kapital växlar. Föreningens medel kommer från av årsmötet
fastställd medlemsavgift samt donationer. Föreningen är ansvarig för sina
ekonomiska förpliktelser genom sitt eget kapital, ingen enskild medlem är
ersättningsskyldig för föreningens skulder eller åtaganden.

1.4 om økonomi, hæftelse: enstemmigt vedtaget.

2.4 Medlemmars skyldigheter 
Det åligger alla medlemmar att följa föreningens stadgar samt att vara
anträffbar genom ett fungerande e-postsystem.

2.5 Avstängning 
Om en medlem allvarligt skadar föreningen, dess syfte eller anseende kan
denne avstängas av styrelsen. Den avstängningshotade måste få möjlighet
att försvara sig inf ör styrelsen före beslutet. Avstängningen måste
diskuteras på nästkommande föreningsmöte. Avstängningen kan då upphävas
eller leda till uteslutning av medlemmen. Den uteslutningshotade har
yttranderätt och rösträtt på mötet. En avstängd medlem kan ej inneha
förtroendeposter i föreningen. Avstängning kan även förekomma i fall där
en medlem inte är anträffbar via elektronisk post, i sådana fall behöver
inte fallet tagas upp vid nästkommande föreningsmöte. Om medlemsavgift
erlagts så skall denna tillgodoräknas medlem om denne åter blir medlem.

2.4 og 2.5 om ekslusion ved fejlbehæftet emailadresse: enstemmigt vedtaget.

4.5 Årsmötet 
  Det åligger årsmötet att:
       -   Behandla revisionsberättelsen, godkänna 
          verksamhetsberättelse
          och ekonomisk berättelse, avgöra frågan om
          ansvarsfrihet för avgående styrelse.
       -   Välja styrelse, suppleanter, revisorer och
          valberedning.
       -   Fastställa budget och medlemsavgifter.

5.1 Styrelsens sammansättning 
  Styrelsen består av:
       -   Ordförande.
       -   Vice ordförande.
       -   Sekreterare.
       -   Kassör.
       -   Om möjligt en eller två extra styrelseledamöter.
  Utöver ovanstående har även följande insyn i styrelsearbetet:
       -   Om möjligt en eller två suppleanter.
       -   Om valda en eller två styrelserepresentanter.

5.3 Suppleant
Suppleant har samma rättigheter som styrelserepresentant tills suppleanten
tillträder som ersättare för ordinarie styrelseledamot. Suppleanterna
tillträder enligt ordning som fastställs vid första styrelsemötet på
verksamhetsåret. Suppleant kan verka som tillfällig eller permanent
ersättare vid ordinarie styrelseledamots frånvaro. Om suppleant verkar som
tillfällig ersättare för styrelseledamot övertar han de skyldigheter och
förpliktelser som tillfaller ordinarie styrelseledamot från den dag
suppleanten tillträder tills dess att ordinarie styrelseledamot
återinträder. Om suppleant verkar som permanent ersättare övertar han de
förpliktelser som tillfaller ordinarie styrelseledamot.

5.8 Styrelseledamots avgång
Om styrelseledamot avgår under verksamhetsåret ersätts han av suppleant
och styrelseposterna omfördelas vid nästkommande styrelsemöte.

5.9 Konstituerande av styrelsen
Styrelseledamöter fördelar själv nedanstående poster mellan sig vid första
sammanträdet under nytt verksamhetsår.
       -   Ordförande.
       -   Vice ordförande.
       -   Sekreterare.
       -   Kassör.
Styrelseledamöterna skall även fastställa ersättningsordning mellan
eventuella suppleanter. Samt därefter bestämma sin förrättningsordning.

ON99. Peter Toft fortalte om SSLUGs og DKUUGs konference Open Networks 99,
som holdes på Symbion i København 30. april og 1. maj. Den første dag
er for begyndere, måske med lidt kursus, og 2. dag er for avancerede.

Fredrik Roubert havde et foredrag om JAVA.

Joachim Holst talte om Linux for desktoppen (KDE + Star Office).

Snebjørn Andersen presenterede en SGML applikation, han havde lavet.

Claus Sørensen talte om Linux som kernen i en mindre
produktionsvirksomhed.

Rosinen i pølseenden var Eric Raymond, som havde et medrivende 
foredrag om filosofien bag Linux og open source. Hanne Munkholm og
Peter Toft har lavet et fyldigt referat med billeder af dette, som
ligger på SSLUG hjemmesider, http://www.sslug.dk/artikler/ESR_Januar1999.

Sideløbende med talerne blev der afholdt installfest i garderoben.
Der var udlodning af t-thirts med Red Hat, MySQL og WordPerfect 8
pakker. Linuxbutiken var med og solgte Linux artikler.

Refereret af
Keld Simonsen

----------------------------

MVH


Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://www.sslug.dk/~pto

 Audience: What do you want, Eric?
 Eric: I want to live in a world where software doesn't suck.
 Richard: Any software that isn't free sucks.
 Linus: I'm interested in free beer.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:31 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *