[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

referat af bestyrelsesmøde 990105Referat af SSLUG bestyrelsemøde 1999-01-05 18:00-22:00 hos Keld
Refereret af Keld

Tilstede: Henrik Størner, Kalle Andersson, Martin Wahlén, Peter Toft,
Hanne Munkholm, Frank Damgaard, Kristian Vilmann, Keld Simonsen.
Afbud: Ole Vilmann, Claus Sørensen.

1. Svensk LUG.
Der er tale om at svenskerne vil være mere aktive, og lave
et månedligt møde. Nogen taler om at lave en LUG for Malmö og Lund.

2. Bestyrelsesreferater.
Vi bliver enige om referatet umiddelbart efter mødet.
Vi offentliggør vores bestyrelsesprotokol på announce; men specielle
ting, såsom personfølsomme ting og andre ømfindige sager, bliver udsendt
kun som email til bestyrelsen.

3. Backup
Vi har fået 2 stk 10 Gb diske til backup, vi bruger
dump(1). Henrik partitionerer.

4. CDrom
Det har været en stor succes. Har svenskerne nogen?
Ja, men de kan bruge dem selv. Resten bruges på mødet den 23.
Keld snakker med Bo Folkmann om DKUUGs cdrommer.
Keld var lidt frustreret over at vi ikke kunne sælge cdrommer i
SSLUG men det var så iorden.

5. lister
Henrik har lagt listerne og nyhedsgrupperne om så vi har 
"sslug." i news og "sslug-" i mail. Vores tekniske diskussionsliste
hedder nu sslug-teknik. Skal vi bibeholde de korte navne? Ja, som alias.
Skal sslug@sslug dø? Ja, via autoresponder. Bestyrelsen ved
at dette vil give problemer i en overgangsperiode for nogen, 
og vil være behjælpelige med at afhjælpe dette.
 
Vi skal lave en autoresponder for majordomo, på dansk svensk 
og engelsk. Henrik.

Followups for announce og presse? announce går til misc.
presse går til bestyrelsen. 

presselister: skal der være separat dansk, svensk og engelske lister?
Hver engelsk PM skal nok laves separat opfølgning. Martin foreslog
at dele det op mellem dagblade og fagskrifter.
Vi holder listerne som det er, men søger at få lavet flere svenske PMs.

strategi-listen nedlægges. linuxcd listen bibeholdes.
locale listen, keld får en prøvetid på 3 mdr.
overclocking: bør kunne køre på teknik. Hvis behovet melder sig
tager vi det op igen.
java: vi prøver det.
smp: det hører til på teknik.
job:  det laver vi.
dok: ja.

Headers: vi bruger de korte listenavne i headers.

6. Open source projekter:
Peter kigger på det tekniske omkring CVS,
og Henrik kigger omkring filrettigheder. Vi oplyser dem om vores
backup implementation, men de er iøvrigt selv ansvarlige for deres
backup. 

7. Bøger
IDG udgiver version 1.19 af peters, snebjørns og kenneths bog.

8. webservere
Roxen vs apache: vi går mod apache, men bibeholder roxen,
til vi kan blive af med den. RH5.2 kommer med apache 1.3.3

9. vedtægter
Ansvarsfrihed: det er ikke klart endnu, Keld og Martin arbejder videre,
også på spørgsmålet om dansk og/eller svensk ret.
Vi kører igennem med de ændringer der blev vedtaget i november.
Martin laver oplæg til fremlæggelse d. 23. januar, på web.
Afstemningsregler skal også fremgå, løses i løbet af året.

10. Usenix i Stockholm februar.
Martin og Hans Schou tager af sted som SSLUG repræsentanter.

11. møde d 23.
Vi kan være 500-1000, men op til 300 er realistisk på Kajen.
Installfest kan laves i hallen. Kristian laver tilmeldingsblanket
til installfest.

Talere:

10:00 Kalle generelt om SSLUG siden sidst.
10:15 vedtægter.
10:30 Install 
10:30 to talere før frokost

12:00 - 13:00 frokost

13:00 3 talere efter frokost

14:30 kaffe, the, kage og rygepause

15:00 ESR en time. Derefter spørgetid.

Emner:
Snebjørn vil gerne tale dokumentation
java
et endet emne
diald?
staroffice eller wordperfect installation
Martin har flere emner til talere.

Kommer til at koste 30 SEK/DKK, danskere bør bestille plads på Pilen.
Man skal købe mad i kantinen.

12. observatører
Bestyrelsen har udpeget Henrik Størner, Frank Damgaard, 
Kristian Vilmann og Ole Vilmann som observatører af bestyrelsen.

13. ESR
Keld spørger om ESRs foredrag, vi vil gerne høre om
"freedom power and software", og måske om open source.
Henrik og peter tager ham til fyn søndag.
DKUUG tager sig af ham mandag
peter, henrik tager sig af ham fredag, lørdag.
tirsdag: bo.
Indkvartering: aftales med dkuug.
Mad: finder vi ud af.

14. DDE mm.
DDE holder konference d 26. jan, en del sslug folk taler.

Henrik Føns vil gerne interviewe os en dag, snart.

Siemens har noget i gang.

dansk dataforening har bedt Henrik om at tale om linux d 23. feb. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:31 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *